Handelsbetingelser for Forbrugere hos Klask Your Way ApS

 

Generelle oplysninger

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1. sal

4070 Kirke Hyllinge

CVR nr.: 40165789

E-mail: kontakt@klaskyourway.com

 

 

Priser

Hos Klask Your Way ApS tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

 

Betaling

Klask Your Way ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard, PayPal eller MobilePay. Alle beløb er i DKK, EUR eller USD og incl. Moms. Priserne er ekskl. told og afgifter når der bestilles fra lande udenfor EU. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Dog undtaget KLASK spil som du selv har designet efter dine individuelle ønsker og specifikationer. Ved disse varer bliver betalingen trukket når produktionen igangsættes.

 

Levering

Klask Your Way ApS tilstræber at afsende ordrer indenfor 5-10 hverdage efter at betalingen er registretet. Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser fra 66,- DKK.

Vi leverer også til udlandet samt Færøerne og Grønland. Fragtpriser fra 106,- DKK. Aktuelle fragtpriser bliver oplyst ved bestilling.

Dine varer sendes med et anerkendt distributionsselskab.

OBS: Ordrene leveres som udgangspunkt i en pakkeboks i nærheden af din adresse. I nogle områder og/eller lande bliver ordren leveret på hjemmeadressen.

Der leveres varer alle ugens hverdage.

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Klask Your Way ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1. sal

4070 Kirke Hyllinge

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

 

Rettigheder til brug af billeder/figurer/logoer

Kunden bekræfter ved at bestille et KLASK spil med eget design, at kunden har fulde rettigheder og godkendelser fra 3.part til at uploade billeder/figurer/logoer til brug på KLASK spillet. Kunden bekræfter at være fuldstændig ansvarlig overfor alle krav fra eller krænkelser af 3.part i relation til brug af billeder/figurer/logoer og vil holde Klask Your Way ApS skadesløs overfor eventuelle omkostninger eller krav som kommer fra 3.part i relation til det specifikke KLASK spil designet af kunden.

 

Kvalitet af dine billeder/figurer/logoer

Det er dit ansvar at sikre at kvaliteten af dine billeder er god nok til at blive printet. Det er derfor vigtigt at opløsning af pixels i billedet er så høj som mulig. Klask Your Way ApS, tager således ikke ansvar for kvaliteten af de billeder som du har uploadet på hjemmesiden og som er blevet printet i den kvalitet som billederne er blevet uploadet i. Hvis du er i tvivl om kvaliteten, er det bedre at du kontakter os på forhånd før du lægger en ordre. Kvaliteten af dit uploadet materiale er således ikke omfattet af reklamationsretten.

 

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og konto nr., så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen. Alle data bliver slettet straks efter tilbagebetalingen.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer, som du ikke selv har designet, købt i vores webshop.

Perioden regnes fra den dag;

– Hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@klaskyourway.com. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du sende varen til:

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1. sal

4070 Kirke Hyllinge

 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

– Alle KLASK spil som du selv har designet på vores hjemmeside, som dermed er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og ønsker og har fået et tydeligt personligt præg.

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

 

Klagemuligheder ? oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@klaskyourway.com

Commercial Terms & Conditions for Consumers at Klask Your Way ApS

 

General information:

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1st floor

4070 Kirke Hyllinge

Corp. Reg. no.: 40165789

E-mail: kontakt@klaskyourway.com

 

 

Prices

At Klask Your Way ApS we reserve the rights to make changes if there are errors in the mentioned prices. Furthermore, we reserve the right to change the prices and conditions without any pre-consent. All goods are subject to availability.

 

Payment

Klask Your Way receives payment with VISA-Dankort, VISA, Mastercard, PayPal or Mobilepay. All amounts are in DKK, EUR or USD and VAT is included in the prices. Prices are excluding customs duties when ordering from countries outside EU. Goods and prices are subject to changes in prices and out-of-stock situation. The payment will be registered at your account when the goods are sent.

KLASK games, that you have designed with your preferences and specifications are EXEMPT payment upon shipment. On these individual orders, the payment will be registered on your account upon start of production.

 

Delivery

Klask Your Way ApS aims to ship the orders within 5 ? 10 days after the payment has been registered. We ship to all of Denmark, where shipment costs start at 66, – DKK.

We also ship all other countries incl. Faroe Island and Greenland. Shipment costs starts at 106, – DKK. The shipment costs will be informed when ordering. All orders will be shipped by an international recognized forwarder.

NOTICE: The order will be delivered at a package delivery point near your address. In some areas/or countries, the order will be delivered at your home address. We ship all week days and your order will be shipped after 5 ? 10 days after order confirmation. For certain orders, special delivery conditions apply. These conditions will be informed before finalisation of the order process.

 

 

 

Guarantees

You have a 2-year guarantee right according to the applicable legislation. The guarantee covers errors or faulty products. You can choose to the product repaired, exchanged, payment refunded or a price reduction, depending on the precise situation. The guarantee does not cover wrong or faulty use of the product. You must claim your right in due time after you have discovered the error/fault. Klask Your Way ApS will cover the return shipment in a reasonable way.

 

Please send to the following address after agreement with us:

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1st floor

4070 Kirke Hyllinge

Denmark

 

Rights to use images/pictures/brands

The customer confirms by ordering a custom made KLASK game that the customer has the full rights and approvals from 3rd party to use the uploaded pictures/images/brands on the KLASK game. The customer accepts to be full liable towards any claims from or infringement of 3rd parties in terms of any misuse of pictures/images/brands and will indemnify Klask Your Way ApS of any costs or liabilities occurred from any 3rd parties in relation to the specific KLASK game layout designed by the customer.

 

Quality of your images/pictures/brands

It is your responsibility to secure that the quality of the images/pictures/brands are good enough to be printed. It is important that the resolution of pixels is as high as possible. Klask Your Way ApS does not take responsibility of the quality of the images/pictures/brands that you have uploaded on the webpage and they are therefore printed in the uploaded quality. If you are in doubt about the quality, please contact us before you make an order. The quality of the uploaded material is therefore not included in your rights to complain.

 

Refunds

If we have agreed a refund of the payment, please send us your bank account information. We need the name of the bank, IBAN and SWIFT code, account no. and full name. You can send this information by e-mail as the information are not sensitive and will only be used for the purpose of refunding your payment. All data will be deleted immediately after the transaction.

 

Right of Revocation

You have a 14-day period from the day you received the order to cancel your order, except on products you have designed according to your own specification, design and requirements.

You must pay for the return shipment if you cancel an order within the 14 days.

The decision to cancel the order must be informed to Klask Your Way ApS within 14 days after the delivery of the order and the return shipment must be shipped within 14 days from the written cancellation date. You must cancel the order by e-mail to; kontakt@klaskyourway.com

In the e-mail you must clearly indicate that you wish to cancel the order.

After confirmation from us, you must send the product to the following address:

Klask Your Way ApS

Gershøjvej 108A, 1. floor

4070 Kirke Hyllinge

Denmark

 

You cannot cancel the order by rejecting to receive the package without any prior information.

 

Goods exempt from rights to revocation

The following products are not included in the right to revocation:

– All KLASK games/products that you have designed and ordered on our webpage and thus, are made customarily according to your own specification, design and specifications.

 

Returns

You must return the product without any unnecessarily delay and no later than 14 days after you have informed us about your cancellation. You must pay all expenses, custom duties, shipment costs etc. related to the cancellation. You must secure that the shipment is protected well during shipment. You must enclose a copy of the order confirmation with the return shipment. You bear the risk for the shipment until delivery at our premises.

 

Quality of the goods when returned

You are only accountable for any devaluation of the value of the product that are caused by handling of the product in ways that are not normal to evaluate the function, type and attributes of the product. In other words, you can test the product as you would test the product in a physical shop.

If the product has been used in other ways as described above, it will be considered as a used product. This means that you will only receive a partial refund or none at all after cancellation of the order, depending on the commercial value of the product upon delivery at our premises. To receive a full refund of the order amount, you may test the product, without using it.

 

Rights to complain:

If you have a complaint about a product purchased in our web shop you can file the complaint at the Danish authorities;

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Denmark

Link: www.forbrug.dk

 

If you are a consumer with address in another EU country, you can file the complaint at the EU Commission online complaint platform; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint, please inform our e-mail address: kontakt@klaskyourway.com

0

Din varekurv